Dimaklumkan bahawa satu sesi penyenggaraan sistem BKC akan dilakukan pada Sabtu, 18 September 2021 Jam 12:01 AM Sehingga Jam 6.00 AM, Sabtu. Sepanjang sesi penyenggaraan ini, aplikasi BKC tidak dapat dicapai

Semakan Status